top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverIlse Nijs

Ecologiepremie+


Uw bedrijf plant investeringen om het productieproces energie-efficiënter te maken of proceswater te gaan hergebruiken of zuiveren? U plant over te schakelen naar elektrische transportsystemen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij het mogelijk is beroep te doen op de Ecologiepremie+!


De Ecologiepremie is een financiële tegemoetkoming aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest waarbij het productieproces milieuvriendelijker en energie zuiniger wordt georganiseerd. Voor aanvragen ingediend vanaf 5 september 2022 zijn er 45 technologieën geselecteerd voor steun. De technologieën zijn opgedeeld in volgende drie categorieën en zes thema's:

 • milieutechnologieën;

 • energiebesparende technologieën;

 • hernieuwbare energie;

 • koeling;

 • transport;

 • verlichting;

 • warmte/verwarming;

 • water;

 • diverse.


Daarnaast had de Vlaamse Regering al beslist de lijst uit te breiden met duurzaam transport. Concreet gaat het om:

 • Elektrische vrachtwagens en bussen;

 • Vrachtwagens met een brandstofcel op waterstof;

 • Dual-fuel motoren (waterstof-diesel) voor vrachtwagens en containerliften.

Naar schatting kunnen deze ecologie-technologieën per vrachtwagen een vermindering van 92 ton CO2-uitstoot per jaar realiseren. Ter vergelijking: dit stemt overeen met de aanplanting van bijna 8 ha bos per vrachtwagen.


Bedrag van de premies:

 1. Milieu Investeringen: tussen 15% en 50%

 2. Energie besparingde technologieën: tussen 15% en 40%

 3. Hernieuwbare energie: tussen 15% en 55%

Maximaal 1.000.000 € over 3 jaar vanaf indieningsdatum.Samen met u kijken wij of uw project voldoet aan de voorwaarden van de Ecologiepremie+. Daarna werken wij het dossier uit en helpen met indienen. Na goedkeuring begeleiden we u verder tot dat u alle subsidies heeft ontvangen.


Heeft u een project dat niet in deze regeling kan opgenomen worden, ook dan kijken we graag samen naar andere subsidiemogelijkheden.


Contacteer ons : ilse@credox.be


 

Er dient een keuze gemaakt te worden uit een lijst met technologieën welke in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De weerhouden selectie bevat de meest performante technologieën, en de technologieën die het meeste bijdragen aan het behalen van de Kyoto-engagementen, de Europese 20/20/20 doelstellingen en de Vlaamse milieubeleidsdoelstellingen.


Koeling

 • Aanwenden van oppervlaktewater voor het aandrijven van chillers voor proceskoeling

 • Absorptiekoeling op basis van restwarmte

 • Adiabatische voorkoeling op basis van hoge druk waterverneveling (enkel voor kmo)

 • Autonoom elektrisch koelaggregaat

 • Cryogene CO2-koeling voor vrachtwagens

 • Cryogene vriesinstallatie met lucht als koudemiddel

 • Een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen (binnen de onderneming) tot en met 50 kW

 • Een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen (binnen de onderneming) tussen 50 en 300 kW

 • Een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak met een totaal koelvermogen tot en met 300 kW

 • Indirect koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen of ammoniak met een totaal koelvermogen (binnen de onderneming) tot en met 300 kW

 • NH3/CO2-cascade koelsysteem

 • Tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling


Transport

 • Batterij elektrische autobus of autocar

 • Batterij elektrische vrachtwagen

 • Elektrisch laadstation

 • Elektrisch/CNG hogedruktrailer

 • Investeringen voor vervoer via een spoorweg als vervanging voor wegvervoer

 • Investeringen voor vervoer via een waterweg als vervanging voor wegvervoer

 • Vrachtwagen met dual fuel (waterstof-diesel) verbrandingsmotor

 • Ombouw van een transportmiddel naar een transportmiddel met een een dual fuel (waterstof-diesel) verbrandingsmotor (inclusief offroad)

 • Ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel (inclusief offroad)

 • Plug-in hybride mobiele hijskraan

 • Voertuig lichte vracht (max 3,5 ton) met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof

 • Tankinfrastructuur voor waterstof (met een maximum investeringskost van 2 miljoen euro per tankstation)

 • Vrachtwagen met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof

 • Walstroomaansluiting aan scheepszijde van een binnenvaartschip

 • Walstroomvoorziening (landzijde) voor zeeschepen, met een vermogen groter dan 1 MVA (1 megavoltampère)


Verlichting

 • Actief en intelligent daglichtsysteem (enkel installaties die volgens de EPB regelgeving geen eisen op vlak van verlichting opgelegd krijgen)

 • Daglichtbuis met hoogreflecterend oppervlak (enkel installaties die volgens de EPB regelgeving geen eisen op vlak van verlichting opgelegd krijgen)


Warmte/verwarming

 • Aansluiting op een bestaand warmtenet (enkel voor kmo)

 • Aansluiting op een bestaand warmtenet inclusief warmtewisselaar (enkel voor kmo)

 • Aanwenden van geothermische warmte (maximaal vermogen installatie 1 MW)

 • Chemische warmtepomp

 • Productie van warmte op basis van de vergisting van biomassa of afvalwater (maximaal vermogen installatie 1 MW)

 • Professionele vaatwasmachine met geïntegreerde warmtepomp

 • Recuperatie van restenergie (warmte/koude) waarbij de warmte niet mag gebruikt worden om elektriciteit te produceren (enkel voor kmo en met een maximum investeringskost van 500.000 euro)

 • Warmtepomp met als warmtebronsysteem de bodem (maximaal vermogen installatie 1 MW)

 • Warmtepomp met als warmtebronsysteem restenergie van de industrie (maximaal vermogen installatie 5 MW)

Water

 • Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van elektrocoagulatie

 • Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water

 • Waterzuivering/waterbehandeling van afvalwater of laagwaardig water door middel van de combinatie van ultrafiltratie en omgekeerde osmose of membraanbioreactor en omgekeerde osmose


Diverse

 • Aanwenden van expansie-energie (enkel voor kmo)

 • Elektriciteitsproductie uit laagwaardige restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC)

 • Installatie voor mechanische oppervlaktebehandeling van metalen op basis van een inerte minerale reinigingssuspensie met hergebruik van de suspensie binnen de eigen inrichting

 • Struvietinstallatie voor het recupereren van fosfaten uit afvalwater

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page